Geomet əyləc diski

  • Geomet Coating brake disc, environment friendly

    Geomet Coating əyləc diski, ətraf mühitə uyğundur

    Əyləc rotorları dəmirdən hazırlandığından təbii olaraq paslanır və duz kimi minerallara məruz qaldıqda paslanma (oksidləşmə) sürətlənir. Bu, sizi çox çirkin görünən bir rotorla tərk edir.
    Təbii ki, şirkətlər rotorların paslanmasını azaltmaq yollarını axtarmağa başladılar. Bir yol pasın qarşısını almaq üçün Geomet örtüyü tətbiq etmək idi.